Відділ духових та ударних інструментів

Відділ духових інструментів,  який с формувався в кінці 40–х років,  має свою цікаву історію становлення, розвитку і досягнень.   Викладацький корпус на той час кількісно був невеликим. Першими викладачами на відділі працювали Петро Миколайович Нєфьодов (валторна). Він вів мідні інструменти. Іван Дмитрович Сєрий (кларнет) – вів дерев’яні інструменти. Одночасно вони були викладачами Ужгородського музичного училища. Пізніше до них долучилися Анатолій Олексійович Ноздрань та Іван Іванович Гісем.

До 1957 року кількість учнів на відділі складала 16 чоловік. У 1960-х роках працювати на відділі почав Саболч Степанович Реґеш, який викладав по класу дерев’яних духових інструментів.  

У цей же період клас флейти  почав викладти Ян Янович Шляхта  - викладач, здобутки  якого важко переоцінити. Він виховав численну кількість хороших спеціалістів, які продовжили і продовжують його справу. Тут можна згадати і Халін Валерія, Хома Катерину та Хома Едіту,  Балог Ференца (Угорщина), Тимур Олджика, Фіщенко-Пулей  Алєсю, Гриневич Оксану, Співак Еріку, Бачинську Агнесу,  Варга Агнесу (та багато інших. Близько 20 учнів Яна Яновича продовжили навчання в музичному училищі.

У 70-80 ті роки на відділі плі дно працюють: Василь Васильович Драга (труба), Олександр Васильович Штець (кларнет), Юрій Юрійовича Бабидорич (кларнет), Іван Іванович Міллер (ударні інструменти), Кемаль Алійович Джабраїлов (труба),  яким вдалось досягти неабияких результатів у викладацькій роботі.

В 60-80 роки відділ духових та ударних інструментів очолювали: Саболч Степанович Реґеш, Тиберій Адальбертович Топерцел, Ярослав Степанович Шелельо.

З 1982 року відділ очолював Микола Миколайович Сич, який викладав кларнет, гобой, фаґот, а пізніше, коли в кінці 1980-х років відкрився клас саксофону, викладав і саксофон.  Микола Миколайович очолював відділ 20 років, він зумів, після від’їзду більшості викладачів, зберегти відділ, налагодити професійну роботу. Завдячуючи  йому,   учні відділу багато років гідно  представляють свою виконавську майстерність на різних обласних та міжнародних конкурсах,  а також музичних фестивалях та інших заходах.

Гордість відділу – духовий оркестр.  Оркестр був сформований в 1959/60 навчальному році. За ці роки ним керували:  Анатолій Олексійович Ноздрань, Саболч Степанович Реґеш,  Тиберій Адальбертович Топерцел,  Юрій Юрійовича Бабидорич. З 1993 року, понад двадцять років, духовим  оркестром  школи керував Михайло Михайлович Павлович.

На сьогоднішній день на відділі працює  9 викладачів, п’ятеро з них  -випускники школи. Очолює відділ  Михайло Михайло Павлович

Викладачі: Співак Еріка Миколаївна (флейта), Коляджин Олександр Омелянович (саксофон), Шулик Віталій Ярославович (кларнет), Біляк Павло Іванович (труба), Павлович Михайло Михайлович (зав.відділом, труба), Купар Роман Михайлович (туба, валторна), Береш Роберт Шандорович (фагот, гобой), Гайду Ганна Іштванівна (флейта),  Калинич Артем Адальбертович (ударні інструменти).