Зразок заява на пільгу

 

 

                                                                               Директору ДМШ №1

                                                                               ім. П.І. Чайковського

                                                                               п. Охрим О.Ю.             

                                                                               від _______________________

 

                                                                               __________________________

                                                                              

                                                                               __________________________

                                                                                               (адреса проживання)

                                                                               __________________________

 

 

 

 

З А Я В А

 

          Прошу надати пільгу по оплаті за навчання моєї дитини

____________________________________________________________________

(прізвище ім’я дитини,)

клас викладача_______________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище ім’я викладача,)

          Ксерокопії документів додаються:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________                                             __________                                       (________________)

(дата, рік)                                                 (підпис)                                               (прізвище ім’я)