Зразок заява на пільгу

 

                                                                               Директору КЗ «УМШ №1»

                                                                               О.Охрим           

                                                                               від _______________________

 

                                                                               __________________________

                                                                              

                                                                               __________________________

                                                                                               (адреса проживання)

                                                                               _______________________

 

                                                                               номер телефону_____________

 

 

 

                                          З А Я В А

 

          Прошу надати пільгу по оплаті за навчання моєї дитини
_____________________________________________________________________

(прізвище ім’я дитини,)

ПІБ викладача_______________________________________________________

____________________________________________________________________

(прізвище ім’я викладача,)

          Ксерокопії документів додаються:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________                               __________                                       (________________)

(дата, рік)                                                 (підпис)                                               (прізвище ім’я)