Наші випускники

СПИСОК ВИПУСКНИКІВ УЖГОРОДСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ ІМЕНІ П.І.ЧАЙКОВСЬКОГО

 

При укладанні переліку, в якому збережено автентичність запису (написання власних імен та наведення даних про профіль обраних інструментів), використано річні звіти (1952 – 1958; 1961 – 1964), стенди (1958 – 1960) та журнали реєстрації видачі свідоцтв випускникам (1965 – 2014).

 


1952–1953

 1. Білей П.
 2. Бугаєнко В.
 3. Гайчук З.
 4. Гускай
 5. Гулайчик М.
 6. Марченко Л.
 7. Машкаринець
 8. Міллер І.
 9. Некрасов М.
 10. Рижев Б.
 11. Терентьєва
 12. Циболевський А.
 13. Чонка В.
 14. Шіффер М.
 15. Шлезингер М.
 16. Ясько Л.

 

1953–1954

 1. Бабиченко Л.
 2. Білей К.
 3. Броді
 4. Горощак
 5. Грабар К.
 6. Грабар М.
 7. Добра М.
 8. Івашкович В.
 9. Кліса
 10. Кондор В.
 11. Кухта Н.
 12. Орос
 13. Ремизовський В.
 14. Ремизовський Р.
 15. Рижов Б.
 16. Севко
 17. Сендері
 18. Сідор О.
 19. Чопей
 20. Ясинська Лариса

 

1954–1955

 1. Бейраш Г.
 2. Бойко В.
 3. Бращайко З.
 4. Бунда С.
 5. Гомичкова І.
 6. Гутич Е.
 7. Зільберг Я.
 8. Каюкова Л.
 9. Мошані Ю.
 10. Пугач Г.
 11. Торбич Е.

 

1955–1956

 1. Анталовська І.
 2. Гачин О.
 3. Горайда К.
 4. Гошовська Т.
 5. Добра Н.
 6. Дорогий Е.
 7. Киртич Л.
 8. Кобзева Е.
 9. Костик О.
 10. Кудрявцев І.
 11. Мелихова Л.
 12. Могарко О.
 13. Оленич Л.
 14. Струпинська Б.
 15. Фекете К.
 16. Чопей М.

 

1956–1957

 1. Балог Ю.
 2. Бачинська Н.
 3. Бубелений М.
 4. Добра І.
 5. Дорогий М.
 6. Клепікова Л.
 7. Колодко О.
 8. Лакатош Ю.
 9. Марко М.
 10. Палфі М.
 11. Палфій М.
 12. Самборська С.
 13. Станконинець М.
 14. Стойка М.
 15. Уйлакі О.
 16. Федак М.
 17. Фоміна В.
 18. Хребор М.

 

1957–1958

 1. Балог Ю.
 2. Бедей А.
 3. Бистрай К.
 4. Горват А.
 5. Зеке І.
 6. Золотницький Д.
 7. Коперльоз Є.
 8. Кул С.
 9. Липак А.
 10. Литвиненко Т.
 11. Любенко В.
 12. Максимов С.
 13. Михайлик І.
 14. Осадча Л.
 15. Прокоп К.
 16. Роман М.
 17. Сабо В.
 18. Спасюк О.
 19. Томич Ф.
 20. Фабіан Л.
 21. Шнинський Б.
 22. Шутко І.

 

1958 – 1959

 1. Бежан В.
 2. Белеканич І.
 3. Бодак І.
 4. Бойченко М.
 5. Борисенко Т.
 6. Гарайда Ю.
 7. Густ І.
 8. Гутич О.
 9. Дащенко Л.
 10. Дворцин Г.
 11. Дикун О.
 12. Зенюк В.
 13. Зубова К.
 14. Іванов Е.
 15. Казанцева Н.
 16. Квашенко Н.
 17. Кузьмін П.
 18. Ладика М.
 19. Левкулич В.
 20. Малинич І.
 21. Мейсарош Е.
 22. Міговк Т.
 23. Мілютіна Н.
 24. Мушка А.
 25. Немеш І.
 26. Патакі К.
 27. Першель З.
 28. Попович Л.
 29. Рибакова Л.
 30. Рулько Ю.
 31. Сабо М.
 32. Смислова Л.
 33. Сочка Н.
 34. Стойка Е.
 35. Тівадар Д.
 36. Федосова А.
 37. Фекете Ю.
 38. Фішер Ч.
 39. Фодор В.
 40. Шутко М.
 41. Ясинська Н.

 

 • –1960
 1. Андрухаєва Т.
 2. Бозрикова Л.
 3. Бойченко Л.
 4. Ваш І.
 5. Вербіаш К.
 6. Веселовський В.
 7. Голдштейн Ю.
 8. Джурбала І.
 9. Дюрко Т.
 10. Желтова А.
 11. Зенюк Л.
 12. Зиканов Б.
 13. Кайтукова М.
 14. Кацман С.
 15. Кечерук А.
 16. Клейман А.
 17. Кликова В.
 18. Копельман Й.
 19. Копельман К.
 20. Копельман М.
 21. Крицький В.
 22. Кузнецов В.
 23. Кучеревич К.
 24. Лемак М.
 25. Лієнко Н.
 26. Лінер К.
 27. Лінтур В.
 28. Маковецький В.
 29. Маковецький Ю.
 30. Мейсарош С.
 31. Мейшарош Л.
 32. Моговіліна А.
 33. Моргунова О.
 34. Нідерман Е.
 35. Приходько С.
 36. Рабей Л.
 37. Ротеньтейм А.
 38. Руснак В.
 39. Сидюркіна Н.
 40. Слободчикова Л.
 41. Тен Т.
 42. Тутич М.
 43. Хреборка К.
 44. Шандига Т.
 45. Шелест О.
 46. Шелест О.

 

1960–1961

 1. Бакша К.
 2. Боднар П.
 3. Буловацька О.
 4. Вайданич В.
 5. Вайнбергер В.
 6. Веденська С.
 7. Віг М
 8. Гаврилко Л.
 9. Гаврилин С.
 10. Гауер Е.
 11. Гелертер Ю.
 12. Гіріц В.
 13. Готра В.
 14. Гохла В.
 15. Гунка Ф.
 16. Данилич І.
 17. Данилич Т.
 18. Денисенко В.
 19. Дравецька М.
 20. Єрмакова Н.
 21. Задор А.
 22. Зайцев В.
 23. Зенцова Н.
 24. Зінгер Н.
 25. Ільтьо О.
 26. Іцкович В.
 27. Іцкович Л.
 28. Капц С.
 29. Клейман Г.
 30. Кліменко Л.
 31. Колесник Т.
 32. Костик Ж.
 33. Лакатош Ж.
 34. Ласло Ю.
 35. Лехцер Л.
 36. Литвинова Л.
 37. Лобова Т.
 38. Майданик С.
 39. Маланін Ж.
 40. Меликова Л.
 41. Мілютін С.
 42. Місан В.
 43. Мошкович Е.
 44. Мошкович Ю.
 45. Мялковська С.
 46. Немеш М.
 47. Ольхович Ж.
 48. Панаіт Т.
 49. Педченко В.
 50. Петраченко І.
 51. Петрова Н.
 52. Реган М.
 53. Руденко І.
 54. Самош С.
 55. Сенько Л.
 56. Стойкович К.
 57. Таранич Ю.
 58. Фенцик Л.
 59. Ходанич І.
 60. Ціглер К.

 

1961–1962

 1. Дмитрієв
 2. Зайцев
 3. Кимстач Ю.
 4. Ковальов О.
 5. Ковальчук
 6. Колпакова
 7. Левкович Т.
 8. Лендєл Л.
 9. Логойда Л.
 10. Литвинов
 11. Миронова Л.
 12. Налімова
 13. Онищенко
 14. Осадча А.
 15. Педченко Т.
 16. Попович М.
 17. Пойзнер О.
 18. Сенько
 19. Соколов
 20. Штефанюк

 

1962–1963

 1. Боднар
 2. Браславець
 3. Бугаєва Л.
 4. Вайс Е.
 5. Гаваші М.
 6. Жукевич
 7. Задор Є.
 8. Захарова
 9. Клайн
 10. Кликова
 11. Ковальош О.
 12. Копельман А.
 13. Корнеєва
 14. Німець
 15. Піріді А.
 16. Савченко
 17. Скубенич Г.
 18. Терещенко Ф.
 19. Фодорова
 20. Шварц Ю.
 21. Штофель Н.

 

1963–1964

 1. Айзлер
 2. Ганич
 3. Гурбич
 4. Зейкан
 5. Івашотин
 6. Трупов

 

1964–1965

 1. Бугра Л.
 2. Гараді С.
 3. Дяченко Н.
 4. Жданов В.
 5. Іванова М.
 6. Клепікова Л.
 7. Кикинеші М.
 8. Кулинич О.
 9. Лінер Ю.
 10. Легеза Є.
 11. Полумисько
 12. Попович Т.
 13. Пфау М.
 14. Томчані Г.
 15. Чуєнко В.
 16. Чуєнко С.
 17. Шалигіна Т.
 18. Шумила С.
 19. Юдченко О.
 20. Яковлев В.

 

1965–1966

 1. Аркомонова Любов
 2. Вагова Надія
 3. Варга Іван
 4. Ваш Степан
 5. Глуханич Володимир
 6. Добей Катерина
 7. Добей Табдо
 8. Задор Євген
 9. Зелик Марина
 10. Іванов Олександр
 11. Іванюсь Ніна
 12. Лавер Тетяна
 13. Лазорчак Неля
 14. Лаптєв Віталій
 15. Лацанич Софія
 16. Лебович Поліна
 17. Маряш Наталія
 18. Матлах Едіта
 19. Мельниченко Володимир
 20. Мигунова Катерина
 21. Мікловцік Міла
 22. Ночевнова Ірина
 23. Олеоленко Наталія
 24. Петрецька Єва
 25. Повшик Катерина
 26. Резникова Лариса
 27. Ремесленніков Євгеній
 28. Решечник Алла
 29. Рогова Калина
 30. Сабо Віктор
 31. Сабо Йосиф
 32. Сані Катерина
 33. Семанський Аркадій
 34. Терек Божена
 35. Термаков Ігор
 36. Тимирязєва Наталія
 37. Точилин Євгенія
 38. Ференцик Іболя
 39. Фролова Валентина
 40. Хренько Марія
 41. Цитровський Олександр
 42. Шандор Любов
 43. Шаповал Людмила
 44. Шнинська Іра
 45. Щока Марія

 

1966–1967

 1. Авнет Алла
 2. Балаж Степан
 3. Безверхнєв Володимир
 4. Блага Тетяна
 5. Божицька Неля
 6. Боявич Слава
 7. Вайзер Леонід
 8. Герзанич Гізелла
 9. Горонова Жанна
 10. Гошовька Ольга
 11. Драга Наталія
 12. Дюрик Магдлина
 13. Заяц Валерій
 14. Зелик Жанна
 15. Ігнатьєва Людмила
 16. Ковалевська Ліля
 17. Колесник Юрій
 18. Колюбакина Ірина
 19. Кополович Жанна
 20. Костик Ірина
 21. Лакіза Сергій
 22. Ленський Сергій
 23. Липовська Нона
 24. Лович Василь
 25. Лупак Олеся
 26. Малетич Ольга
 27. Менчковська Олена
 28. Микизась Наталія
 29. Митуля Людмила
 30. Нестерова Іра
 31. Петерворі Надія
 32. Пилипченко Наталія
 33. Подовинникова Людмила
 34. Рац Золтан
 35. Савчин Олена
 36. Симсон Марина
 37. Терещенко Ольга
 38. Турбай Світлана
 39. Тютюнник Тамара
 40. Тягур Ольга
 41. Цмур Тетяна
 42. Чемич Тетяна
 43. Черпеки Людмила
 44. Шато Валерія
 45. Шкарупа Анатолій
 46. Шкоба Володимир
 47. Шрамл Аня

 

1967–1968

 1. Арпа Марія
 2. Бабидорич Юрій
 3. Белононенко Тетяна
 4. Белохвост Володимир
 5. Біляк Ольга
 6. Булатова Тетяна
 7. Визнюк Наташа
 8. Галас Борис
 9. Гелетич Світлана
 10. Голанд Михайло
 11. Голдовська Лариса
 12. Головчак Надія
 13. Грицьків Віра
 14. Давидова Ольга
 15. Дмитрієва Ніна
 16. Добей Микола
 17. Ерделі Сільва
 18. Ерфан Олександра
 19. Зейкань Золтан
 20. Йордан Клара
 21. Кадет Павло
 22. Ковач Йосиф
 23. Коган Ганна
 24. Козлова Олена
 25. Кохан Василь
 26. Кусаков Ігор
 27. Легеза Марта
 28. Лесина Олена
 29. Мельник Михайло
 30. Мермольштейн Олександр
 31. Морозова Наташа
 32. Оноді Марія
 33. Орос Власта
 34. Пацкан Наталія
 35. Полак Клара
 36. Попович Володимир
 37. Ришковська Галина
 38. Слушкина Світлана
 39. Тихоненко Степан
 40. Тодоров Микола
 41. Фалендюк Людмила
 42. Чобаль Василь
 43. Шапран Тетяна
 44. Шовкун Сергій

 

1968–1969

 1. Агеєв Юрій
 2. Адамович Валентина
 3. Алексик Тетяна
 4. Баскакова Рима
 5. Боярський Олександр
 6. Вагерич Олександр
 7. Ващук Людмила
 8. Владимир Катерина
 9. Галин Михайло
 10. Гатяж Віктор
 11. Глушков Сергій
 12. Голодняк Наталія
 13. Гошовський Мілій
 14. Дехтяров Володимир
 15. Дехтярук Людмила
 16. Диус Сергій
 17. Дюрик Михайло
 18. Ендрик Катерина
 19. Єнченко Світлана
 20. Задорожна Олександра
 21. Залукаєва Олена
 22. Затін Анатолій
 23. Заяць Андрій
 24. Іваньо Людмила
 25. Кателянська Алла
 26. Комракова Людмила
 27. Кривошеєва Людмила
 28. Крицька Лідія
 29. Кузьма Віра
 30. Кузьма Ольга
 31. Куценко Наташа
 32. Лазар Ольга
 33. Лацанич Савва
 34. Лучок Наталія
 35. Мажинська Наталія
 36. Малець Надія
 37. Маршевська Ірина
 38. Мещеряков Валерій
 39. Михайлова Людмила
 40. Мишко Світлана
 41. Новак Єва
 42. Патай Денді
 43. Пильник Володимир
 44. Попович Омельян
 45. Радченко Віра
 46. Ревало Петро
 47. Сатмарі Клара
 48. Стащишин Юрій
 49. Стегурська Олена
 50. Суханова Тетяна
 51. Таторинєв Віктор
 52. Товт Федір
 53. Трохимець Світлана
 54. Федорова Ольга
 55. Херовець Анатолій
 56. Храпко Леонід
 57. Шварц Еріка
 58. Шимко Тетяна
 59. Шорун Людмила
 60. Штефаняк Володимир
 61. Штефуца Марія
 62. Юрош Владислав

 

1969–1970

 1. Авчиннікова Лариса
 2. Адлер Ліана
 3. Андрусяк Наталія
 4. Балаж Надія
 5. Балінт Катерина
 6. Бейка Валерія
 7. Бойко Сергій
 8. Бокотей Ольга
 9. Булина Артур
 10. Вайнберг Фаіна
 11. Вакар Володимир
 12. Волошин Олександр
 13. Галка Віктор
 14. Ганчур Анна
 15. Глюк Ганна
 16. Голинка Катерина
 17. Гольдштейн Віра
 18. Гофман Сільвія
 19. Гребенщикова Олена
 20. Гудз Оксана
 21. Гуща Василь
 22. Даниловський Володимир
 23. Дубовик Тетяна
 24. Євчак Олександр
 25. Задорожна Ліда
 26. Золотаревич Наталія
 27. Івашкович Степан
 28. Каупа Еріка
 29. Кац Катерина
 30. Клайн Віра
 31. Кравченко Тетяна
 32. Кукуч Юрій
 33. Лавер Олександр
 34. Леник Єва
 35. Митрофанов Михайло
 36. Мишко Людмила
 37. Міллер Едіта
 38. Моргенталь Ганна
 39. Назарова Наталія
 40. Нейметі Едіта
 41. Осипенко Євген
 42. Панго Іван
 43. Переродова Галина
 44. Полянська Марія
 45. Понаіт Володимир
 46. Престая Надія
 47. Рудка Лідія
 48. Русина Тетяна
 49. Рязанова Світлана
 50. Семенов Володимир
 51. Сендерович Євген
 52. Сочка Георгіна
 53. Степанова Олена
 54. Стойка Степан
 55. Сукович Степан
 56. Талапко Ірина
 57. Теслович Олександр
 58. Тихоненко Василь
 59. Ткачук Марія
 60. Товт Катерина
 61. Федоришко Юрій
 62. Федьо Віола
 63. Фураєва Алла
 64. Цирикус Петро
 65. Чейка Катерина
 66. Чепа Віра
 67. Чернова Алла
 68. Шреттер Леонтин
 69. Шураєв Олександр
 70. Щока Габріела
 71. Якловська Юля

 

1970–1971

 1. Бачинська Маргарита
 2. Богач Любов
 3. Борош Єлізавета
 4. Брецко Володимир
 5. Бутенко Оксана
 6. Варенков Олександр
 7. Виг Єва
 8. Галаш Катерина
 9. Гальницька Марія
 10. Гамза Іван
 11. Гендлер Вікторія
 12. Герасимович Сергій
 13. Гофман Ервін
 14. Гуменчак Клара
 15. Драгун Наталія
 16. Дуло Віктор
 17. Ендрик Микола
 18. Зелик Володимир
 19. Ігнатоля Галина
 20. Кадет Адальберт
 21. Карагодин Олександр
 22. Качерка Марта
 23. Ковач Катерина
 24. Ковач Марія
 25. Когутич Антон
 26. Колесник Іван
 27. Кришталевич Ірина
 28. Лебедєва Наталія
 29. Лебович Анна
 30. Мандзич Людмила
 31. Мельник Агата
 32. Михаєва Ірина
 33. Мункачі Зузана
 34. Надь Маргарита
 35. Нименко Сергій
 36. Переродова Валентина
 37. Петі Володимир
 38. Полак Агнеса
 39. Рижов Сергій
 40. Стадник Оксана
 41. Суран Георгій
 42. Теличко Віктор
 43. Тетерук Вікторія
 44. Фатула Ірина
 45. Циткіна Марія
 46. Шаповал Ірина
 47. Шершун Володимир
 48. Шестидесятна Людмила
 49. Югас Бромеслава

 

1971–1972

 1. Антоні Ю.А.
 2. Балега В.В.
 3. Бировчак С.Ю.
 4. Бодова О.І.
 5. Боярська Т.В.
 6. Ватуня М.І.
 7. Вукста Л. С.
 8. Вукста О. С.
 9. Гаврилов І.Н.
 10. Галаган О.А.
 11. Галайда К.Ю.
 12. Ганич М.М.
 13. Ганчак В.М.
 14. Гелетич К.М.
 15. Гошовська Ю.В.
 16. Греньо В.М.
 17. Донець О.А.
 18. Дьорді Е.З.
 19. Ердєв Е.А.
 20. Єфремова Н.Н.
 21. Жуков А.І.
 22. Зельманович Е.Л.
 23. Зельманович Я.Ш.
 24. Йожеф В.І.
 25. Керекеш О.Ю.
 26. Клименко Я.Н.
 27. Коберник Є. Є.
 28. Козловська Н.Т.
 29. Кузьма І.П.
 30. Личак П.В.
 31. Логинова Е.А.
 32. Лучанина Н.Ю.
 33. Марина Ю.І.
 34. Мерцин В.В.
 35. Мизун Е.П.
 36. Пагиря О.І.
 37. Петруньо С.П.
 38. Попова Н.Г.
 39. Родюкова Н.І.
 40. Руснак В.В.
 41. Сирваш Г.О.
 42. Станко С.А.
 43. Тихомиров Л.В.
 44. Томаш Л.І.
 45. Трибушна З. І.
 46. Туровці Е.А.
 47. Фенцик Н.В.
 48. Фридман Е.І.
 49. Ципле Е.С.
 50. Цитровська Е.А.
 51. Чемич Т.Ф.
 52. Шандор М.А.
 53. Шарпатки Г.К.
 54. Шекета М.А.
 55. Шкробинець Н.
 56. Ярош А.Ю.
 57. Яцко Н.М.

 

1972–1973

 1. Аведикова Людмила Вікторівна
 2. Адамович Вікторія Владиславівна
 3. Баник Віктор Вікторович
 4. Барчій Світлана Євгенівна
 5. Бедь Наталія Михайлівна
 6. Бобурко Єва Рудольфівна
 7. Боніславський Атілла Тиборович
 8. Вайнагі Тетяна Михайлівна
 9. Вантюх Марія Олександрівна
 10. Войцихович Олександра Богданівна
 11. Ганич Тарас Михайлович
 12. Головачко Корнелій Корнелійович
 13. Гоменюк Наталія Михайлівна
 14. Деда Лариса Анатолівна
 15. Демидюк Галина Вікторівна
 16. Драгун Зорислава Василівна
 17. Ерминь Марія Франтівна
 18. Єфимова Наталія Олександрівна
 19. Іван Ержебет Дюловна
 20. Карташов Володимир Павлович
 21. Киш Жужана Василівна
 22. Клицько Еріка Юлівна
 23. Кобака Наталія Петрівна
 24. Конкус Лідія Миколаївна
 25. Крайник Марія Василівна
 26. Кухаренко Ольга Миколаївна
 27. Кучеренко Олександр Васильович
 28. Кушнірчук Наталія Олександрівна
 29. Ларина Тетяна Петрівна
 30. Лебович ВалеріяТиборівна
 31. Лебович Вікторія Тиборівна
 32. Леви Марина Леонідівна
 33. Легеза Тибор Ласлович
 34. Лелекач Наталія Іванівна
 35. Мага Віра Михайлівна
 36. Максименко Катерина Матвіївна
 37. Маркович Катерина Михайлівна
 38. Матяцко Франтішек Йосипович
 39. Минайленко Ігор Іванович
 40. Мисейко Валентина Степанівна
 41. Новак Микола Іванович
 42. Новодережкин Олександр Владиславович
 43. Огразанська Божена Павлівна
 44. Онуфер Елеонова Іванівна
 45. Падура Олег Михайлович
 46. Пеняк Павел Степанович
 47. Помазова Галина Борисівна
 48. Пушавер Іван Іванович
 49. Радомисельська Ірина Іванівна
 50. Ревуцький Еміл Владиславович
 51. Риган Надія Михайлівна
 52. Рішко Світлана Михайлівна
 53. Роденко Людмила Василівна
 54. Савон Елла Леонідівна
 55. Сані Іолана Золтанівна
 56. Сегляк Ірина Федорівна
 57. Сич Микола Миколайович
 58. Соханич Федір Федорович
 59. Сочка Іван Іванович
 60. Суслікова Людмила Михайлівна
 61. Талпош Етела Йосипівна
 62. Товт Юлій Людвигович
 63. Тришина Тетяна Іванівна
 64. Фолтин Вікторія Тиборівна
 65. Халин Володимир Миколайович
 66. Хиль Наталія Павлівна
 67. Шевчук Олександр Вікторович
 68. Шелудяк Наталія Михайлівна
 69. Шмигирилова Світлана Миколаївна
 70. Шпеник Володимир Владиславівна
 71. Щубелка Марія Георгівна

 

1973–1974

 1. Архі Марта Юріївна
 2. Байвельман Белла Олександрівна
 3. Балог Вінце
 4. Белецький Олександр Степанович
 5. Беца Марина Степанівна
 6. Білоус Роман Дмитрович
 7. Боднар Петро Омелянович
 8. Бокотей Тереза Олександрівна
 9. Вагова Віра Вікторівна
 10. Вірван Наталія Іванівна
 11. Гаврилова Ольга Миколаївна
 12. Галина Ніна Єфимівна
 13. Галуза Наталія Павлівна
 14. Гибало Лілія Василівна
 15. Годам Ольга Іванівна
 16. Гоксич Вікторія Юліусівна
 17. Горняк Валерія Рудольфівна
 18. Гусинка Іван Іванович
 19. Даниловська Мирослава Миронівна
 20. Данкулич Марія Василівна
 21. Дуфинець Катерина Миколаївна
 22. Дюлай Василь Іванович
 23. Єрмаков Юрій. Олегович
 24. Жукевич Геннадій Анатолійович
 25. Іваньо Володимир Михайлович
 26. Ізегов Петро Петрович
 27. Клайн Арсенка Людвігівна
 28. Ключевський Юрій Васильович
 29. Ковцун Марія Іванівна
 30. Коршинська Маріанна Іванівна
 31. Купар Володимир Михайлович
 32. Лавер Павел Юрійович
 33. Лаптєва Олена Сергіївна
 34. Левкович Олександр Йосипович
 35. Ленський Володимир Олександрович
 36. Лисий Василь Юрійович
 37. Масяк Нінель Степанівна
 38. Машкаринець Наталія Василівна
 39. Мельничук Лариса Петрівна
 40. Мицанко Вячеслав Миихайлович
 41. Молнар Марія Іванівна
 42. Надь Марта Миколаївна
 43. Перевозникова Алла Олексіївна
 44. Пушкаренко Наталія Вікторівна
 45. Русин Антон Антонович
 46. Сані Арпад Юліусович
 47. Семенихина Тетяна Степанівна
 48. Сич ВасильМиколайович
 49. Сокач Омелян Петрович
 50. Товт Ольга Константинівна
 51. Токар Оксана Георгівна
 52. Тупиця Юрій Іванович
 53. Уйгелі Магдалина Михайлівна
 54. Федьо Маріанна Іванівна
 55. Фурман Алла Миколаївна
 56. Шлосар Маріанна Оскарівна
 57. Штефко Анатолій Михайлович
 58. Шутєва Катерина Іванівна
 59. Щербакова Валентина Сергіївна
 60. Юрийчук Володимир Миколайович
 61. Янкес Галина Золтанівна

 

1974–1975

 1. Артемовська Наталія
 2. Бодак Анатолій
 3. Брацо Василь
 4. Бухтояров Володимир
 5. Ватуня Іван
 6. Вилиновський Роберт
 7. Гайду Іштван
 8. Гливка Артур
 9. Горват Єлизавета
 10. Гутич Ігор
 11. Джурбала Віолетта
 12. Дловши Тиберій
 13. Долгош Оксана
 14. Доровська Стелла
 15. Дюре Маргарита
 16. Ерминь Иосиф
 17. Зельмахович Катерина
 18. Іванчо Ольга
 19. Кедюлич Тетяна
 20. Кищак Наталія
 21. Козловська Людмила
 22. Левкулич Тетяна
 23. Лесьо Юрій
 24. Ляхов Василь
 25. Мангейн Тетяна
 26. Меденци Клара
 27. Мешко Іван
 28. Миронюк Володимир
 29. Миханчук Маргарита
 30. Молнар Іштван
 31. Ососкова Світлана
 32. Павлович Марина
 33. Пастеляк Ігор
 34. Попадич Наталія
 35. Романюк Світлана
 36. Рубіна Елла
 37. Руснак Тетяна
 38. Серая Марина
 39. Слабський Юрій
 40. Сокач Станіслав
 41. Сопко Катерина
 42. Сотак Катерина
 43. Сюч Владислав
 44. Тимченко Лариса
 45. Товт Тиберій
 46. Чегиль Корнелія
 47. Чурило Михайло
 48. Шелепина Галина
 49. Шкробинець Леся
 50. Шубо Віктор
 51. Юрочко Володимир
 52. Янкович Жолт

 

1975–1976

 1. Антонюк Любов
 2. Береза Зоряна
 3. Бискеда Марина
 4. Бігарі Валерія
 5. Бігун Катерина
 6. Бочкай Катерина
 7. Булгакова Ольга
 8. Васько Еріка
 9. Волкова Марина
 10. Вукста Маріанна
 11. Гедеон Агнеса
 12. Герзанич Ірина
 13. Гофман Марія
 14. Грабар Елеонора
 15. Грицик Тамара
 16. Дехтярова Тетяна
 17. Дзюбата Ольга
 18. Долгопят Володимир
 19. Желтвай Августин
 20. Жменяк Марія
 21. Зикова Наталія
 22. Катко Чилла
 23. Керестей Павел
 24. Коложварі Золтан
 25. Кулин Золтан
 26. Кутовенко Ігор
 27. Лашкоді Юлій
 28. Липей Любов
 29. Литак Тетяна
 30. Лишак Мирослава
 31. Мадяр Віра
 32. Макаренко Лариса
 33. Медвецький Олександр
 34. Настич Оксана
 35. Нейметі Ференц
 36. Немйо Агата
 37. Нинц Єлизавета
 38. Новак Ольга
 39. Очкань Марина
 40. Панковець Олена
 41. Полянська Ірина
 42. Попова Наталія
 43. Попович Анна
 44. Радюкова Світлана
 45. Рижова Тетяна
 46. Ровняк Наталія
 47. Роденко Сергій
 48. Сабадош Злата
 49. Сенинець Василь
 50. Синстар Іван
 51. Скучка Олександр
 52. Сливка Наталія
 53. Смирнова Наталія
 54. Стройко Ладислав
 55. Сукович Андрій
 56. Товт Маріанна
 57. Туряниця Олена
 58. Харабарук Олег
 59. Цупа Катерина
 60. Чейка Зузана
 61. Чухран Юрій
 62. Шеффер Федір
 63. Шикула Олеся
 64. Шитєв Єва

 

1976–1977

 1. Алмаші Марія
 2. Анталовці Тетяна
 3. Архій Маріанна
 4. Бирючинський Сергій
 5. Білей Віола
 6. Бунда Юрій
 7. Воловикова Сітлана
 8. Гецко Ярослава
 9. Головацька Тетяна
 10. Головач Олександра
 11. Гомонай Олена
 12. Гордіенко Михайло
 13. Городна Світлана
 14. Грязнов Михайло
 15. Донич Світлана
 16. Донченко Ірина
 17. Егреші Катерина
 18. Єлислева Ірина
 19. Желтвай Маріанна
 20. Жовтані Василь
 21. Зинич Тетяна
 22. Кикелизей Степан
 23. Киртадзе Лілія
 24. Костюк Василь
 25. Купар Володимир
 26. Купар Юрій
 27. Кусаков Олександр
 28. Левинець Еріка
 29. Малецький Вадим
 30. Малюк Оксана
 31. Маркуш Наталія
 32. Мартин Маргарита
 33. Матяш Іолана
 34. Матяшевська Сільва
 35. Матьовка Ольга
 36. Мацканич Любов
 37. Миронюк Лариса
 38. Моляща Ганна
 39. Моляща Ольга
 40. Надь Еріка
 41. Назаренко Ігор
 42. Начальна Тетяна
 43. Неце Іосиф
 44. Опиярі Ольга
 45. Орос Юрій
 46. Палажинець Олена
 47. Пастеляк Ярослав
 48. Пастор Габріела
 49. Пересоляк Сергій
 50. Пирід Мілан
 51. Плиска Олена
 52. Плишка Вікторія
 53. Повч Ібоя
 54. Рего Наталія
 55. Сика Василь
 56. Симочко Єва
 57. Сукович Марія
 58. Суперак Елеонора
 59. Цип Степан
 60. Чеботникова Еріка
 61. Червак Сергій
 62. Черепаня Надія
 63. Чурей Золтан
 64. Шлосар Адріана
 65. Шпигун Наталія
 66. Яценко Світлана

 

1977–1978

 1. Абрашкевич Анна
 2. Адам Віктор
 3. Адам Юлій
 4. Андрейчик Наталія
 5. Бабинець Інна
 6. Бабинець Світлана
 7. Базел Олександр
 8. Балаж Маргарита
 9. Бейреш Олександр
 10. Богородська Вікторія
 11. Боніславський Чобо
 12. Бочко Оксана
 13. Буркало Валерія
 14. Вагрин Валерія
 15. Варга Зузана
 16. Василь Мар’ян
 17. Васько Михайло
 18. Волкова Жанна
 19. Гайдук Олександр
 20. Горват Наталія
 21. Дако Єва
 22. Добрушкін Гліб
 23. Дувак Юрій
 24. Дюре Олександр
 25. Едельман Олександр
 26. Ендрик Елеонора
 27. Жуковська Інга
 28. Жупанин Павло
 29. Журавльова Єлизавета
 30. Зайцева Вікторія
 31. Згонник Вікторія
 32. Іванов Ігор
 33. Івашкович Атілла
 34. Катаница Тетяна
 35. Келемен Оксана
 36. Кирячок Наталія
 37. Клейман Ірина
 38. Ковач Тетяна
 39. Колечко Оксана
 40. Кузьма Оксана
 41. Лакида Неля
 42. Ласло Клара
 43. Либак Оксана
 44. Малюк Сергій
 45. Матьковський Едуард
 46. Морозова Тетяна
 47. Ноздрань Сергій
 48. Овчарук Лілія
 49. Ондич Юдіта
 50. Палажинець Ярослав
 51. Пида Михайло
 52. Підгірна Вероніка
 53. Ребреш Ванда
 54. Рего Альберт
 55. Рогаль Марія
 56. Романенко Сергій
 57. Руденко Сергій
 58. Русина Лариса
 59. Сільвай Інгрід
 60. Скиба Вікторія
 61. Стащишина Ірина
 62. Танцар Янош
 63. Тарци Вікторія
 64. Тлехас Світлана
 65. Товт Юлій
 66. Федорняк Наталія
 67. Фолтин Маріанна
 68. Ходак Олександр
 69. Цурко Марина
 70. Черномаз Теодор
 71. Шитєв Іосиф
 72. Шорохова Марина
 73. Шураєва Алла
 74. Юричко Наталія
 75. Ярош Корнелій
 76. Ясинський Євген

 

1978–1979

Фортепіано

 1. Бізіля Наталія Михайлівна
 2. Ваксова Олена Романівна
 3. Варга Жужана Адальбертівна
 4. Голяна Сергій Іванович
 5. Горзо Іштван Тиборович
 6. Граб Ігор Петрович
 7. Ердеш Каталіна Бернатівна
 8. Єлісеєва Аіда Юріївна
 9. Завадський Ігор Валентинович
 10. Іваниця Олександр Юрійович
 11. Ілько Оксана Іванівна
 12. Капітан Андрій Миколайович
 13. Карпухіна Олександра Іванівна
 14. Келемен Олеся Юріївна
 15. Кочіш Чаба Войтехович
 16. Куриляк Неля Федорівна
 17. Лощак Дмитро Федорович
 18. Лямаєва Ірина Ігорівна
 19. Мазюкевич Тетяна Олексіївна
 20. Мальчицький Маріан Семенович
 21. Мікловцік Мар’яна Юріївна
 22. Немеш ТетянаВасилівна
 23. Нетреба Галина Дмитрівна
 24. Регеш Анжела Саболчівна
 25. Рего Василь Ласлович
 26. Савчинець Вікторія Євгенівна
 27. Сивко Оксана Тарасівна
 28. Сіряченко Ігор Дмитрович
 29. Сущенко ТетянаГеоргіївна
 30. Тарці Андор Андорович
 31. Теке Єва Олександрівна
 32. Тимчишина Інна Михайлівна
 33. Торма Марта Ференцівна
 34. Тороній Тетяна Іванівна
 35. Угрин Ліана Степанівна
 36. Щербань Ігор Іванович
 37. Ясенчак Вікторія Степанівна

Акордеон

 1. Шімко Павло Едуардович

Баян

 1. Галаговець Олег Іванович
 2. Дубінчак Маріанна Іванівна
 3. Дубінчак Ольга Василівна
 4. Лабінський Віктор Олексійович
 5. Пукач Наталія Романівна
 6. Савчук Олександр Сергійович
 7. Сливка Марина Василівна
 8. Шварц Михайло Якович
 9. Шендер Сергій Васильович
 10. Щубелка Петро Георгійович

Гітара

 1. Шеверя Михайло Михайлович

Домра

 1. Васько Катерина Петрівна
 2. Мілко Оксана Михайлівна
 3. Мойсюк Вячеслав Володимирович
 4. Попович Ганна Петрівна
 5. Санвелян Клара Тельманівна
 6. Ходанич Габор Габорович

Кларнет

 1. Кіш Йосиф Імревич

Флейта

 1. Куштан Єва Петрівна
 2. Ябрик Марія Олександрівна

Баритон

 1. Вакулович Олексій Олексійович

Скрипка

 1. Адам Томаш Сидорович
 2. Елек Ірина Ернестівна
 3. Кузьменко Едуард Павлович
 4. Куценко-Ленська Євгенія Ігорівна
 5. Палаташ Ірина Іванівна
 6. Пастор Пал Іштванович
 7. Рожко Марина Мирославівна

Віолончель

 1. Адам Дезидерій Сидорович
 2. Філіп Георг Людвигович
 3. Шклярук Фелікс

 

1979–1980

Фортепіано

 1. Бабенко Тамара Юріївна
 2. Балог Еріка Рудольфівна
 3. Барнич Віра Іванівна
 4. Бичева Вікторія Володимирівна
 5. Болдижар Марина Георгіївна
 6. Вакула Ольга Миронівна
 7. Грабар Наталія Юстиціанівна
 8. Древняк Наталія Сергіївна
 9. Дюлай Катерина Іванівна
 10. Івашкович Наталія Володимирівна
 11. Карпинець Беатриса Ролландівна
 12. Кірієнко Марина Федорівна
 13. Кіш Іболя Тиборівна
 14. Костроміна Інеса Володимирівна
 15. Кручаниця Василь Васильович
 16. Лакатош Ілона Юліївна
 17. Левдар Мар’яна Василівна
 18. Лопатко Алла Петрівна
 19. Манайло Вікторія Іванівна
 20. Матейко Сніжана Омелянівна
 21. Медве Катерина Елемирівна
 22. Міщенко Аліса Анатолівна
 23. Молнар Шандор Iштванович
 24. Нестеренко Альбіна Анатолівна
 25. Поп Оксана Степанівна
 26. Публик Еріка Йосипівна
 27. Радик Георгіна Василівна
 28. Роман Ольга Миколаївна
 29. Руденко Ілона Миколаївна
 30. Свіщова Олена Анатолівна
 31. Ситар Євгенія Іванівна
 32. Соловйова Вікторія Володимирівна
 33. Сухотько Тетяна Анатолівна
 34. Сушкіна Ірина Олександрівна
 35. Турянін Володимир Іванович
 36. Усті Марина Іванівна
 37. Хасанова Ірина Веніамінівна
 38. Чечель Тетяна Вікторівна
 39. Шашилєва Ірина Валентинівна
 40. Швенда Ірина Іванівна

Скрипка

 1. Архі Володимир Іванович
 2. Білак Тарас Степанович
 3. Гебеш Володимир Андрійович
 4. Долгош Галина Степанівна
 5. Ілько Михайло Іванович
 6. Крефцун Володимир Йосипович
 7. Малишко Сергій Михайлович
 8. Петкі Ференц Арпадович
 9. Руденко Олена Миколаївна
 10. Студзинський Вадим Олександрович
 11. Швенда Мар’яна Янівна

Віолончель

 1. Качало Леся Іванівна

Кларнет

 1. Томич Ференц Ференцович

Труба

 1. Попов Едуард Миколайович

Флейта

 1. Сабов Олександр Янкович

Баритон

 1. Фечо Юрій Юрійович

Тенор

 1. Попов Микола Миколайович

Валторна

58.Бабидорич Мирослав

Ударні інструменти

59.Васков Андрій Андрійович

Баян

60.Анциферов Віталій Вікторович

61.Броді Володимир Іванович

62.Бубряк Сергій Іванович

63.Горбаньов Сергій Васильович

64.Грабчак Володимир Іванович

65.Канюк Василь Васильович

66.Карбованець Михайло Михайлович

67.Куцюк Роман Євстахович

68.Соколов Геннадій Олексійович

69.Шеверя Тетяна Федорівна

Домра

70.Павлова Ольга Олександрівна

Акордеон

71.Голоскова Вікторія Ігорівна

72.Серебряков Ігор Юрійович

73.Шеверя Андрій Андрійович

 

1980–1981

Фортепіано

 1. Антонюк ВікторіяМиколаївна
 2. Баглай Богдана Йосипівна
 3. Біндер Зіта Миколаївна
 4. Бойко Тетяна Борисівна
 5. Боніславська Едіта Дезидерівна
 6. Бунда Ірина Степанівна
 7. Вайнагі Вікторія
 8. Варга Єва Степанівна
 9. Варга Лоліта Степанівна
 10. Гвоздьо Оксана Іванівна
 11. Горонді Євгенія Степанівна
 12. Гуснай Юрій Георгійович
 13. Доллош Маріанна Олександрівна
 14. Задорожна Мирослава Володимирівна
 15. Зюбіна Лариса Анатоліївна
 16. Кампов Вікторія Павлівна
 17. Лендєл Оксана Василівна
 18. Лібо Інна Вікторівна
 19. Ломовцева Еліна Іванівна
 20. Ляхова Наталія Василівна
 21. Назарова Наталія Юріївна
 22. Пивоварова Лариса Георгіївна
 23. Поляк Мар’яна Степанівна
 24. Посна Тетяна Григорівна
 25. Притула Корнелія Яношівна
 26. Пушкаренко Сергій Вікторович
 27. Руска Еріка Леврінцівна
 28. Слук Олександр Андрійович
 29. Сопина Наталія Олексіївна
 30. Томчич Надія Іванівна
 31. Філіна Катерина Василівна
 32. Цар Олена Василівна
 33. Шмігірілова Алла Миколаївна
 34. Шулла Мар’яна Іванівна
 35. Шутко Елеонора Євгенівна
 36. Ярош Беата Костянтинівна

Скрипка

 1. Дзина Світлана Миколаївна
 2. Донець Степан Васильович
 3. Дорогій Віктор Борисович
 4. Перчі Лоранд Бертолонович
 5. Потіш Вікторія Адальбертівна

Ударні інструменти

 1. Костик Олександр Іванович

Труба

 1. Павлик Степан Степанович

Кларнет

 1. Пердук Андраш Золтанович

Флейта

 1. Горнунг Елеонора Іванівна

Баян

 1. Жила Володимир Володимирович
 2. Феделеш Маріана Яношівна

Акордеон

 1. Бабидорич Юрій Михайлович
 2. Балог Валентина Павлівна
 3. Белоусова Ольга Віталіївна
 4. Бокшан Наталія Іванівна
 5. Вишневський Артур Васильович
 6. Влад Анжела Михайлівна
 7. Ганус Сергій Олексійович
 8. Гутич Ольга Іванівна
 9. Проколишен Олександр Олександрович

Домра

 1. Белей Валентина Юріївна

 

1981–1982

Фортепіано

 1. Барта Лівія Йосипівна
 2. Бочко Інна Валентинівна
 3. Бричкова Олена Борисівна
 4. Бунда Степан Іванович
 5. Вісаник Мирослав Іванович
 6. Готра Елеонора Олексіївна
 7. Гуляєва Діана Валентинівна
 8. Джабраїлова Лейла Кемалівна
 9. Дорогі Оксана Борисівна
 10. Єфремова Олена Анатоліївна
 11. Іванова Людмила Юріївна
 12. Іжовська Єва Йожефівна
 13. Киртич Сабіна Марківна
 14. Кіш Валентина Степанівна
 15. Кудловська Неля Михайлівна
 16. Літвінова Вероніка Володимирівна
 17. Маринюк Оксана Жоржівна
 18. Матієва Владиліна Володимирівна
 19. Молнар Валерія Степанівна
 20. Молодкін Аркадій Дмитрович
 21. Неймет Власта Іванівна
 22. Очеретна Маріанна Миколаївна
 23. Панова Світлана Валеріївна
 24. Пахля Грежина-Сузана Станіславівна
 25. Пекар Тетяна Іванівна
 26. Підмаляк Лариса Миколаївна
 27. Плаксіна Людмила Олександрівна
 28. Попадич Оксана Ярославівна
 29. Попович Юрій Юрійович
 30. Савчук Оксана Дмитрівна
 31. Федорчак Катерина Юріївна
 32. Хохлова Олена Аркадіївна
 33. Чернець Едуард Васильович

Скрипка

 1. Асталош Олена Олександрівна
 2. Бояновська Тімея Михайлівна
 3. Волошин Катерина Василівна
 4. Дорі Єва Йосипівна
 5. Кобаль Василь Васильович
 6. Куташі Еріка Іванівна
 7. Леневська Ірина Василівна
 8. Лучок Віктор Іванович
 9. Медведевська Тетяна Володимирівна
 10. Мізун Георгій Петрович
 11. Шварц Руслан Карлович

Альт

 1. Бубряк Василь Іванович
 2. Матяшевський Ернест Іванович

Віолончель

 1. Сокач Петро Петрович

Тенор

 1. Кіш Ласло Ласлович

Тромбон

 1. Белас Ласло Миколайович

Флейта

 1. Ріцко Елеонора Георгіївна

Кларнет

 1. Шіте Андрій Бейлович
 2. Шлосар Йосип Іванович

Труба

 1. Форіш Віктор Миколайович

Баян

 1. Андрейчик Олег Юрійович
 2. Євтушенко Наталія Миколаївна
 3. Жугай Віталій Йосипович
 4. Карбованець Маріанна Іванівна
 5. Келемеш Олександр Іванович
 6. Кучеренко Людмила Василівна
 7. Станко Василь Степанович

Акордеон

 1. Акімова Тетяна Володимирівна
 2. Дьордь Наталія Іванівна
 3. Карабін Тетяна Юріївна
 4. Кіш Павло Павлович

Гітара

 1. Далекорей Степан Іванович
 2. Жиган Валерій Іванович

Домра

 1. Любачко Світлана Аркадіївна
 2. Мельник Оксана Вадимівна
 3. Руденко Леся Георгіївна

 

1982–1983

Фортепіано

 1. Андрусів Вікторія Ярославівна
 2. Близнець Андрея Іванівна
 3. Віровбал Тетяна Йосипівна
 4. Вовк Вікторія Михайлівна
 5. Галкіна Наталія Маратівна
 6. Грибовська Мирослава Йосипівна
 7. Іван Юліана Миколаївна
 8. Кадлець Анжела Степанівна
 9. Калніболоцька Оксана Геннадіївна
 10. Когут Джельєтта Василівна
 11. Курей Вікторія Степанівна
 12. Куруц Наталія Миколаївна
 13. Лінтур Олена Василівна
 14. Луцкер Артур Львович
 15. Меньков Мирослав Йосипович
 16. Нагорна Ганна Миколаївна
 17. Перестюк Оксана Зиновіївна
 18. Попович Тетяна Михайлівна
 19. Раух Сільвія Адальбертівна
 20. Романенко Оксана Василівна
 21. Сюсько Ярослава Михайлівна
 22. Томишина Оксана Юріївна
 23. Тоненчук Лариса Миколаївна
 24. Трохимович Анатолія Анатоліївна
 25. Фантич Наталія Олексіївна
 26. Харченко Лариса Михайлівна
 27. Шляхта Тарас Янович

Баян

 1. Вербич Томаш Іванович
 2. Гучканюк Юрій Петрович
 3. Карбованець Омелян Михайлович
 4. Малиновська Вікторія Геннадіївна
 5. Мацюк Жанна Василівна
 6. Шітьма Юрій Миколайович

Акордеон

 1. Зелік Борис Томашович

Гітара

 1. Гудик Йосип Вікентійович
 2. Мазур Вячеслав Станіславович
 3. Черничко Ігор Юрійович

Домра

 1. Бурковська Тетяна Маріанівна
 2. Ганулич Ладислав Ладиславович
 3. Ковач Маріанна Василівна
 4. Когут Еріка Ладиславівна
 5. Своровська Катерина Рудольфівна
 6. Соляник Валерія Миколаївна
 7. Товтин Оксана Михайлівна

Тенор

 1. Мулега Василь Васильович

Тромбон

 1. Чеплєв Федір Андрійович

Труба

 1. Мерцин Сергій Олександрович
 2. Форос Атілла Іванович

Флейта

 1. Балог Федір Андрійович
 2. Гурай Роберт Золтанович

Гобой

 1. Шелестай Степан Міклошович

Саксофон

 1. Матяцко Йосип Йосипович

Кларнет

 1. Бачинський Віктор Георгійович
 2. Коник Олег Олексійович
 3. Немеш Янош Яношович

Фагот

 1. Гісем Сергій Іванович

Ксилофон

 1. Мателешко Олександр Юрійович
 2. Молнар Степан Олександрович

Скрипка

 1. Бедя Обльга Тиборівна
 2. Бесага Мішель Михайлович
 3. Логвінов Віктор Васильович
 4. Цугорна Вікторія Яношівна
 5. Шляхта Михайло Михайлович
 6. Ясинський Сергій Михайлович

Віолончель

 1. Козич Олександра Тарасівна
 2. Олін Віктор В’ячеславович
 3. Потіш Людвиг Адальбертович
 4. Товт Віктор Людвикович

 

1983–1984

Фортепіано

 1. Баб’юк Вікторія Йосипівна
 2. Баланюк Олена Івaнівна
 3. Білак Мирослава Степанівна
 4. Гаваші Андрея Міклошівна
 5. Глущенко Наталія Василівна
 6. Грибовська Вікторія Йосипівна
 7. Груданова Маріанна Вікторівна
 8. Дерда Діана Борисівна
 9. Дзямко Анжела Іванівна
 10. Доброво